logo.NOU2

3DTS 2020

3DTS HO

Aquesta setmana es van obrir les inscripcions per als 3 Dies Trial Santigosa · 2020 però, com bé sabeu, a causa d'errades tècniques greus en el sistema informàtic que s'estrenava, el procés no s'ha pogut executar amb èxit i no s'ha pogut determinar de totes les sol.licituds registrades qui estava correctament inscrit.

Per aquest motiu, el Moto Club Abadesses va prendre la delicada i difícil decisió de realitzar la devolució immediata de tots els pagaments i, davant aquesta situació, considerant que és el més just, optar per repetir les inscripcions.

Us informem que s'obre un nou termini i procés d'inscripció.

Les inscripcions s'hauran de realitzar a través de la web del Moto Club Abadesses, seguint el procediment habitual dels anys anteriors, a partir del pròxim dimecres 29 de gener.

El formulari estarà disponible a les 19.00 h.

Per a realitzar la inscripció, s'ha de completar el formulari i realitzar correctament el pagament dels drets d'inscripció.  

Caldrà disposar i introduir correctament les dades següents: NOM i COGNOMS, DATA DE NAIXEMENT, DNI, POBLACIÓ/PROVÍNCIA i PAÍS, TELÈFON, E.MAIL, LLICÈNCIA (Camp no obligatori. Es podrà informar posteriorment), CATEGORIA, MOTOCICLETA, REPOSTATGE i TALLA DE SAMARRETA

Recordeu marcar el vist, donant conformitat que heu llegit i accepteu el reglament dels 3DTS 2020. 

A continuació, publiquem el reglament actualitzat:

- REGLAMENT 3DTS 2020 (En castellà)

No s'admetran inscripcions per cap altre mitjà. Les places són limitades i recordeu que només les 100 primeres inscripcions obtindran una plaça directa per a la cursa. Les sol.licituds posteriors restaran en llista d'espera fins a la realització del sorteig per l'assignació de la totalitat de les places. 

Les inscripcions es tancaran el dia 6 de febrer, a les 19.00 h i el sorteig de les places restants es realitzarà el dia 8/2. El Moto Club Abadesses informarà via e-mail als pilots que han obtingut una plaça per a la cursa el dia 9/2. Aquests seran acceptats un cop hagin realitzat el pagament. El període per a realitzar el pagament finalitzarà el dia 13 de febrer, a les 19.00 h. Els pilots que no facin el pagament en el termini establert perdran la plaça.

* Les inscripcions per a motxillers (amb llicència) i seguidors s'obriran el dia 09/03/20, aviat informarem del procediment.

 

Comunicat (21/01)

El Moto Club Abadesses informa que s'han donat greus errades tècniques en el nou sistema informàtic d'inscripcions que ens impedeixen determinar qui està correctament inscrit.

Per aquest motiu, procedirem a la devolució de tots els pagaments amb la màxima immediatesa.

L'entitat considera que davant la situació, el més just és reinicialitzar i repetir les inscripcions.

Us demanem que estigueu atents a les comunicacions, ja que, en breu informarem del procediment per inscriure's.

Demanem disculpes i lamentem el fet ocorregut i totes les molèsties ocasionades.

Comunicat (20/01)

El nou sistema d'inscripcions ha patit algunes incidències tècniques.

Els tècnics informàtics estan analitzant la casuística i, amb la màxima celeritat, publicarem la llista provisional d'inscrits i informarem de la normalització del procediment d'inscripcions.

Seguidament, s'obrirà, de nou, el formulari per registrar noves sol·licituds que restaran en llista d'espera.

Lamentem molt les molèsties ocasionades. Confiem en poder atendre de forma acurada i àgil totes les vostres peticions.

3DTS 2021 | Información y procedimiento de inscripción

Con el fin de mantener la calidad y la sostenibilidad medioambiental de los 3DTS el límite de pilotos será de aproximadamente 200 y el procedimiento de inscripción será el siguiente:

Las inscripciones se realizarán mediante el formulario disponible, a partir del miércoles 14 de julio, a las 19 horas, en la página web www.motoclubabadessses.cat. No se admitirán inscripciones por cualquier otro medio.

Los primeros 100 inscritos correctamente (formulario de inscripción correctamente enviado y pago de los derechos mediante tarjeta de crédito) recibirán un email de confirmación y tendrán una plaza asegurada para los 3DTS 2021. Las inscripciones recibidas incorrectamente o no pagadas serán desestimadas.

Una vez se superen las 100 primeras inscripciones, a partir de la 101, los inscritos recibirán la notificación de una correcta inscripción y quedarán en lista de espera.

Después del cierre de las inscripciones (20 de julio), el día 23 se realizará el sorteo de los pilotos en lista de espera. El Moto Club Abadesses informará vía e-mail a los pilotos que han obtenido una plaza per la carrera. Éstos serán aceptados una vez hayan realizado el pago de los derechos de inscripción. El periodo para realizar el pago finalizará el día 30 de julio. Los pilotos que no hagan el pago en el plazo establecido perderán la plaza.

No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

Se podrán formar grupos de máximo 3 pilotos para tomar conjuntamente la salida. Es imprescindible solicitar las agrupaciones antes del día 6 de septiembre, a través del formulario web que se habilitará para esta finalidad. No se atenderán solicitudes por ninguna otra vía si no que será imprescindible acceder al formulario e inscribirse. Esto dará dorsales contiguos y garantizará la salida conjunta.

Después de esta fecha se publicará y se enviará a los participantes el listado de inscritos con la adjudicación de dorsales.

Derechos de inscripción:

Los derechos de inscripción son de 240 €. Las categorías juvenil y cadete tienen una reducción con un coste final de 185 €.

Los derechos de inscripción incluyen:

30 zonas diarias (90 zonas en total)
1 camiseta conmemorativa del trial
Avituallamiento diario
Un repostaje diario de gasolina, en la zona de avituallamiento.
Revista y adhesivo del trial

En el caso de que un piloto que haya satisfecho los derechos de inscripción no pueda asistir al trial se le devolverá el importe de los mismos con una penalización del 20% si se notifica antes del 14 de septiembre. Después de esta fecha el recargo será del 50%. En el caso de una causa justificada, presentando documentación acreditativa, se devolverá el importe íntegro de la inscripción descontando solo los gastos bancarios.

Pilotos, categorías y motocicletas:

Se establece una edad mínima de participación. Se admiten pilotos nacidos ANTES DEL 01/01/2011. Los pilotos nacidos en 2011 o en años posteriores NO serán admitidos.

Se admitirán todos los pilotos con la correspondiente licencia T.R, del año en curso y sobre los cuales no recaiga ninguna penalización.

La clasificación oficial de los 3DTS es la denominada "absoluta" en la cual participan por igual todos los participantes indistintamente de la categoría que tengan.

Categorías:

Juvenil - nacidos en 2010, 2009 y 2008
Cadetes - nacidos en 2007, 2006 y 2005
Júnior – nacidos en 2004, 2003 y 2002
Sénior – nacidos desde 01/01/2001 hasta 31/12/1986
Veterano A – nacidos desde 01/01/1985 hasta 31/12/1971
Veterano B – nacidos el 1970 o antes
Féminas*
Clásicas
Motos Eléctricas*

- No existen categorías por cilindrada.

(*) Categoría féminas y motos eléctricas también puntúan en la categoría que les corresponde por edad.

Motos eléctricas: Se acepta la participación de motos eléctricas. Independientemente de la puntuación en la categoría denominada "Motos eléctricas" también puntuarán para la clasificación absoluta y de categoría por edad del piloto.

Licencias admitidas para participar en los 3DTS:

Podrán participar todos los pilotos en posesión de las siguientes licencias:

Pilotos españoles:

LICENCIA HOMOLOGADA
LICENCIA CATALANA
LICENCIA SOCIAL CATALANA

Pilotos extranjeros:

Es obligatorio presentar junto con la licencia del piloto, la carta de "permiso de salida" de la federación de motociclismo del país de origen, donde debe constar la autorización de su federación para participar en los 3 Días Trial Santigosa 2021, indicando el código de la prueba (EMN: 40/580). Se debe enviar la carta de autorización por correo electrónico a la dirección Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., antes del 1 de octubre de 2021.

Pilotos sin licencia (españoles y extranjeros):
Si no se dispone de licencia, será imprescindible tramitar la licencia para una prueba que emite la FCM. Pónganse en contacto con la Federación Catalana de Motociclismo, para más información y para realizar el trámite correspondiente.

Federación Catalana de Motociclismo: www.fcm.cat • Tel. 93 415 11 84 • Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


*En el formulario de inscripción, el campo de la licencia no es obligatorio, si no la tenéis todavía escribid: EN TRAMITE

3DTS 2021 | Informació i procediment d'inscripcions

Amb la finalitat de mantenir la qualitat i la sostenibilitat mediambiental dels 3DTS el límit de pilots serà d'aproximadament 200 pilots i el procediment d'inscripció serà el següent:

Les inscripcions es realitzaran a través del formulari disponible, a partir de dimecres 14 de juliol, a les 19 hores, a la pàgina web www.motoclubabadessses.cat. No s'admetran inscripcions per qualsevol altre mitjà.

Els primers 100 inscrits correctament (formulari d'inscripció degudament omplert i pagament mitjançant targeta de crèdit realitzat) rebran un email de confirmació i tindran una plaça assegurada pels 3DTS 2021. Les inscripcions rebudes incorrectament o no pagades seran desestimades.

Quan es superin les 100 primeres inscripcions, a partir de la 101, els inscrits rebran la notificació d'una correcta inscripció i restaran en llista d'espera.

Les inscripcions es tancaran el dia 20 de juliol.

Després del tancament d'inscripcions, el divendres 23 es realitzarà el sorteig dels pilots en llista d'espera. El Moto Club Abadesses informarà per e-mail als pilots que hagin obtingut una plaça per la cursa. Aquests seran acceptats definitivament un cop hagin fet el pagament dels drets d'inscripció. El termini per realitzar el pagament finalitzarà el dia 30 de juliol. Els pilots que no el formalitzin en el termini establert perdran la plaça.
No s'admetran inscripcions fora de termini.

Es podran fer grups de màxim de 3 pilots per prendre, conjuntament, la sortida. És imprescindible sol·licitar les agrupacions abans del dia 6 de setembre a través del formulari web que es posarà a disposició per aquesta finalitat. No s'atendran sol·licituds d'agrupacions per cap altra via, sinó que serà imprescindible accedir al formulari i inscriure's. Això donarà dorsals contigus i garantirà la sortida conjunta.

Després d'aquesta data es publicarà i s'enviarà als participants el llistat d'inscrits amb l'adjudicació de dorsals.

Drets d'inscripció:

Els drets d'inscripció són de 240 €. Les categories juvenil i cadet tenen una reducció amb un cost final de 185 €.

Els drets d'inscripció inclouen:

30 zones diàries (90 zones en total)
1 samarreta commemorativa del trial
Avituallament diari
Un repostatge diari de gasolina, a la zona d'avituallament.
Revista i adhesiu del trial

En el cas que un pilot que hagi satisfet els drets d'inscripció no pugui assistir al trial es retornaran els drets d'inscripció amb una penalització del 20 % si es notifica abans del 14 de setembre. Després d'aquesta data el recàrrec serà del 50 %. En el cas d'una causa justificada, presentant documentació acreditativa, es retornarà l'import íntegre de la inscripció descomptant només les despeses bancàries.

Pilots, categories i motos:

S'estableix una edat mínima de participació. S'admeten pilots nascuts ABANS DE L'01/01/2011. Els pilots nascuts el 2011 o en anys posteriors NO seran admesos.
S'admetran tots els pilots amb la corresponent llicència T.R, de l'any en curs i sobre els quals no recaigui cap penalització. La classificació oficial dels 3DTS és l'anomenada 'absoluta' en la qual participen per igual tots els participants indistintament de la categoria que tinguin.

Categories:

Juvenil - nascuts els anys 2010, 2009 i 2008
Cadets - nascuts els anys 2007, 2006 i 2005
Júnior – nascuts els anys 2004, 2003 i 2002
Sènior – nascuts des de 01/01/2001 fins a 31/12/1986
Veterà A – nascuts des de 01/01/1985 fins a 31/12/1971
Veterà B – nascuts el 1970 o abans
Fèmines *
Clàssiques
Motos Elèctriques *
- No existeixen categories per cilindrada.

(*) Categoria fèmines i motos elèctriques també puntuen en la categoria que els correspon per edat.
MOTOS ELÈCTRIQUES: S'accepta la participació de motos elèctriques. Independentment de la puntuació en la categoria denominada 'Motos elèctriques' també puntuaran per a la classificació absoluta i de categoria per edat del pilot.

Llicències admeses per participar en els 3DTS:

Podran participar tots els pilots en possessió de les següents llicències:

Pilots espanyols:

- LLICÈNCIA HOMOLOGADA
- LLICÈNCIA CATALANA
- LLICÈNCIA SOCIAL CATALANA

Pilots estrangers:

És obligatori presentar juntament amb la llicència del pilot, la carta de "permís de sortida" de la federació de motociclisme del país d'origen, on ha de constar l'autorització de la seva federació per participar en els 3 Dies Trial Santigosa 2021, indicant el codi de la prova (EMN: 40/580.). S'ha d'enviar la carta d'autorització per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., abans de l'1 d'octubre de 2021.

Pilots sense llicència (espanyols i estrangers):

Si no disposeu de llicència, serà imprescindible tramitar la llicència per a una prova que emet la FCM. Poseu-vos en contacte amb la Federació Catalana de Motociclisme, per a més informació i per realitzar el tràmit corresponent.

Federació Catalana de Motociclisme: www.fcm.cat· Tel. 93 415 11 84 · Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


*En el formulari d'inscripció, el camp de la llicència no és obligatori, si no en disposeu encara poseu: EN TRÀMIT

Més articles...


 Logo-Motoclub-verticalASJCCRFCMfcm-trialDDGIGCAT